Teatro pamokos „Pasakos teatras”. Emocinis, socialinis, kalbinis ugdymas, sveikatinimas

Teatrinėje veikloje atsiskleidžia keletas vaiko intelektų: - emocinis (sugebėjimas įsijausti į kitą (žmogų, personažą), išreikšti emocijas); - socialinis (sugebėjimas suprasti kitą žmogų, su juo bendrauti); - kalbinis (sugebėjimas suprasti ir vartoti žodžius, kalbinę informaciją); - vidinis (sugebėjimas įsisąmoninti savo jausmus, mintis, valdyti savo elgesį); - kūniškasis (sugebėjimas suvokti savo judesius, veiksmus, juos valdyti). Teatrinė veikla vyksta skaitant trumpus pasakų tekstus ir pagal juos vaidinant (nemokantys skaityti supažindinami su raidėmis, skatinamas jų domėjimas knygomis). Pagrindinis dėmesys skiriamas sveikai (laimingai) vaiko savijautai. Užduotys pritaikomos pagal individualius poreikius, tikslus.

Pedagogas dr. Vida Kazragytė
Kontaktai
vkbernadeta11@gmail.com
Kam skirta

Vaikams nuo 5 iki 8 metų.

Trukmė

Viena pamoka – 45 – 50 min.

 

Pagrindinis ciklas: 5 pamokos.

Aukštesnis ciklas: 6 pamokos.

Dalyko siekiniai

Viena pamoka – 45 – 50 min.

 

Pagrindinis ciklas: 5 pamokos.

Aukštesnis ciklas: 6 pamokos.

Formatas

Grupinės pamokos kartą per savaitę.

Nauda (ką gaus lankantis pamokas)

Skaitant ir vaidinant pasakas, vaikams padedama suprasti emocijas, jas valdyti, aiškiai išreikšti kalba, balsu, kūnu.

Siekiama, kad vaikai pasijustų laimingi, ugdytųsi atsparumą sunkumams.

Kokios priemonės naudojamos?

Pasakos, užduotys, žaislai, lėlės.   

Ką reikia turėti?

Šlepetes

Kada planuojami užsiėmimai?

Užsiėmimai vyks 1 kartą per savaitę pagal pateiktą tvarkaraštį

Kaina

Užsiėmimai vyksta grupėje – nuo 2 iki 6 vaikų.

 

  • Bandomoji pamoka – 9 €. (Turėtų būti bent du asmenys).
  • Abonementas pagrindiniam ciklui (5 pam.) – 45 €.
  • Abonementas aukštesniam ciklui (6 pam.) – 54 €.